ข่าวสารจากสมาคมฯ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2566 สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า โดย ดร. ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า เข้ารับมอบเกียรติบัตรในฐานะองค์กรสนับสนุนโครงการ แพทย์อาสาเฉพาะทางเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินี ครั้งที่ 8 ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

Read More

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

Read More

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า กับ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อแลกเปลี่ยนด้านวิชาการและความช่วยเหลือทางกฎหมายในประเทศ – สถาบันพระปกเกล้าลงนามMOU สภาทนายความฯ แลกเปลี่ยนด้านวิชาการและความช่วยเหลือทางกฎหมาย

Read More