ประกาศจากสมาคมฯ

วันที่ 7 มีนาคม 2567 สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า​ นำโดย​ ดร.​ ธิติมา​ หล่อพิพัฒน์​ นายกสมาคมฯ​ และกรรมการสภาสถาบัน​ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า และนายมหรรณพ​ เดชวิทักษ์​ นายกกิตติมศักดิ์​ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล​ ประจำปี 2567​ โดย ฯพณฯ​ วันมูหะมัดนอร์​ มะทา​ ประธานรัฐสภาเป็นประธานเปิดงาน

Read More

วันที่​ 29​ กุมภาพันธ์​ 2567 ดร.​ธิติมา​ หล่อพิพัฒน์​ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า กรรมการสภาสถาบัน​ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า​ และนายมหรรณพ​ เดชวิทักษ์​ นายกกิตติมศักดิ์ ร่วมกับคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม​ วุฒิสภาเข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ​ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

Read More

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ท่าน มหรรณพ เดชวิทักษ์ สมาชิกวุฒิสภา/นายกกิตติมศักดิ์และประธานฝ่ายกิจกรรมสาธารณประโยชน์สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ,ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า และพันเอก (พิเศษ) หญิง กมลมาศ อุเทนสุต ที่ปรึกษาสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วย นพ.ณัฏฐชัย สุวจิตตานนท์ อุปนายกฝ่ายวิชาการ,คุณวุฒิพงศ์ วนากุล อุปนายกฝ่ายกิจกรรมสาธารณประโยชน์,คุณชยวีร์ อังศุสิงห์ รองเลขาธิการสมาคมฯ และคุณรุ่งทิพย์ สูงสว่าง กรรมการบริหาร สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อใช้ในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้กับ รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา จังหวัดสกลนคร

Read More

วันที่ 10 ก.พ.2567 นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา พร้อมด้วย ดร.ธิติมา หล่อพิทักษ์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า นายมหรรณพ เดชพิทักษ์ สมาชิกวุฒิสภา นายกกิตติมศักดิ์ฝ่ายกิจกรรสาธารณประโยชน์สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า พันเอก(พิเศษ) หญิง กมลมาศ อุเทนสุต ที่ปรีกษาอาวุโส รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วย นพ.ณัฏฐชัย สุวจิตตานนท์ อุปนายกฝ่ายวิชาการ คุณวุฒิพงศ์ วนากุล อุปนายกฝ่ายกิจกรรมสาธารณประโยชน์ คุณชยวีร์ อังศุสิงห์ รองเลขาธิการสมาคมฯ และคุณรุ่งทิพย์ สูงสว่าง กรรมการบริหาร

Read More